Škola u svakodnevnici

Škola u svakodnevnici

Organizacija svakoga dana u ustanovi ima odgojnu svrhu. Boravak djece u ustanovi organiziran je po principu zajedništva u kojem se naglasak stavlja na odgovornost i dijeljenje obaveza: djeca su zajedno s odgajateljima uključena u održavanje kuće, čišćenje i uređivanje prostora, dijeljenje zajedničkoga prostora, kao i individualizaciju osobnoga prostora. Stoga se organiziraju povremeni susreti odgajatelja i djece kako bi se dala mogućnost za razmjenu iskustava, izražavanje inicijativa i potreba, donošenje zajedničkih odluka i planova te eventualnu diskusiju o problemima koji proizlaze iz zajedničkoga života.

Na temelju interesa i potreba same djece kontinuirano se organiziraju dragocjeni informativni i odgojni susreti o različitim temama (etičkim, društvenim, kulturnim, religijskim.), koji su korisni za upoznavanje i pravilno pristupanje različitim problematikama.

I vrijeme objeda vrlo je važan svakodnevni odgojni moment, posebno vrijeme večere, vrijeme i mjesto suživota i prisnosti, razmjene iskustava i promišljanja, u kojem svatko iznosi iskustva življena tijekom dana i dijeli s drugima uspjehe i poteškoće.

Glavne crte našeg interventa s prihvaćenom djecom proizlaze iz individualizacije nekih specifičnih ciljeva koji odgovaraju kompleksnim zahtjevima rasta i razvoja svakog pojedinog djeteta te integriranosti same osobe.

Oni predviđaju:

  • mogućnost zadovoljavanja svih primarnih potreba djeteta
  • pomaganje i praćenje djeteta u procesu cjelovita rasta i razvoja imajući u vidu sve dimenzije
  • smireno i postupno nadilaženje konflikata u međuodnosima i s njima povezanih egzistencijalnih problema
  • pružanje potrebne stručne pomoći s ciljem što boljeg i lakšeg nadilaženja traumatičnih i teških osobnih i obiteljskih situacija
  • prevencija kriznih i teških situacija, ne samo s ciljem zaštite nego nadasve s naglaskom na jačanju samostalnosti u odlukama i osobnom planiranju budućnosti
  • restrukturiranje i osmišljavanje događaja iz vlastite prošlosti i stvaranje mreže povjerljivih odnosa koji će biti u funkciji rasta i razvoja djeteta
  • posvećivanje posebne pažnje afektivnoj dimenziji kao važnoj komponenti ljudskoga razvoja
  • podrška u slobodnom, svjesnom i odgovornom prihvaćanju života