Što je Mala škola

Mala škola

Ustanova Mala škola je prihvatna zajednica za djecu s teškim osobnim i obiteljskim situacijama smještena u središtu Vareša, gradića 46 km sjeverno od Sarajeva. Primarni cilj je prihvatiti dijete takvo kakvo jest čineći sve što je moguće kako bi se osjećalo kao u vlastitom domu te ga putem individualnog odgojnog programa postupno voditi do njegove potpune samostalnosti.

Osnovna svrha ustanove je prihvat siromašne, odgojno zapuštene djece i djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi da bi im se pomoglo u ostvarivanju cjelovitoga rasta i razvoja te usvajanju temeljnih ljudskih i duhovnih vrednota. Ustanova ima za cilj odgovoriti na konkretne potrebe djece. Otvorena je sedam dana u tjednu tijekom cijele godine i prihvaća djecu na stalni boravak. Kapacitet ustanove je 32 djece u dobi 0-18 godina podijeljenih u četiri odgojne grupe organizirane po dobi.

Odgojno djelovanje tijekom boravka djeteta u ustanovi nadahnjuje se jednim dijelom na odgojnom modelu Don Bosca, tj. njegovu preventivnom sustavu, što je pedagoška i pastoralna metoda utemeljena na pomoći i pruženoj ljubavi, i drugim dijelom na odgojnim metodama s. Margarete Puhar. U središte svega stavlja se osoba vrednujući više sposobnosti koje ima dijete nego nedostatke i rizike koje može nositi za sebe i društvo; vjerujemo, zapravo, u pozitivne sposobnosti koje svaka osoba ima u sebi i koje mogu biti velik potencijal u samoostvarenju i socijalizaciji osobe.

Uključenje djece u ustanovu trebalo bi biti privremeno i s obzirom na prioritet ima sljedeće glavne ciljeve:

  • Povratak u vlastitu obitelj – suradnja s drugim odgovornim institucijama i rad na praćenju obitelji s ciljem uklanjanja razloga zbog kojih je dijete došlo u ustanovu i što ranijeg povratka djeteta u obitelj
  • Udomljavanje – senzibiliziranje obitelji na području župe i širega teritorija za udomljavanje djece, i u nekim kraćim vremenskim periodima (vikend, godišnji odmor, blagdani.) imajući na umu potrebe djeteta za kontaktom sa zdravom obiteljskom klimom i boravkom izvan same ustanove
  • Posvajanje (suradnja s odgovornim institucijama)
  • Praćenje do osamostaljenja u slučaju da nijedno od prijašnjih rješenja nije moguće. U tom slučaju planiraju se novi koraci praćenja na putu osamostaljenja za osobe koje su postigle punoljetnost

Objekt se sastoji od sedam etaža adekvatno opremljenih za smještaj djece. Raspolaže svim potrebnim prostorijama za svakodnevni život, knjižnicom, prostorima za učenje, kao i drugim prostorima za kulturne, rekreativne i sportske aktivnosti djece. U blizini ustanove nalaze se osnovna i srednja škola, kao i druge važne ustanove.