Volonteri


Ustanova za prihvat i odgoj djece "Mala škola" Vareš
Put mira bb
71330 Vareš

Račun kod:

UniCredit bank d.d.
Kardinala Stepinca b.b. 88000 Mostar
Transakcijski račun: 3385702218683018
Devizni račun: 20013085101, IBAN: BA39 3385 7048 1868 4404, SWIFT: UNCRBA22

Raiffeisen bank d.d. Bosna i Hercegovina
Zmaja od Bosne b.b., Sarajevo BiH
Transakcijski račun: 1610000220090004
Devizni račun: IBAN: BA39 1610 0002 2009 0004, SWIFT: RZBABA2S
Full beneficiary name: Ustanova Mala škola Vareš
Full beneficiary address: Put mira b.b.