Kumstva


Ustanova za prihvat i odgoj djece "Mala škola" Vareš
Put mira bb
71330 Vareš

Račun kod:
UniCredit bank d.d.
Kardinala Stepinca b.b.88000 Mostar

Transakcijski račun:
3385702218683018

Devizni račun:
20013085101
IBAN: BA39 3385 7048 1868 4404
SWIFT: UNCRBA22